Sách 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách - Thực hành của nhà kinh doanh

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Bạn thấy đấy, nếu hàng trăm năm trước, các doanh nghiệp muốn thành công - họ đã cho khách hàng tìm thấy đến họ qua tất cả các phương tiện - dù đó là phương tiện nào. Chỉ trong khoảng thời gian 30 năm nay, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo - chuyên gia - huấn luyện - diễn thuyết thì các nhà đào tạo đã tạo ra một cuộc cách mạng mới về tiếp thị: Đó chính là tiếp thị một chương trình thực sự của họ qua quyển sách được viết và bán chạy. Điều này mang đến một cơ hội mới theo như Robert Kiyosaki dự đoán: “Có cách nào để tiếp thị đến khách hàng của bạn biết đến thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm của bạn… với chi phí 0 đồng (thậm chí khách hàng phải trả tiền cho bạn) hơn là viết và xuất bản một cuốn sách?”. Câu nói này sẽ tiếp tục trở thành một câu chuyện tiếp theo của câu chuyện tiếp thị trong nền kinh tế tương lai: Tiếp thị doanh nghiệp qua quyển sách được viết và bán thành công. Thật là kỳ diệu -Bạn có thấy là bạn đang đứng trên con đường để trở thành những nhà lãnh đạo tiếp theo tạo ra cuộc cách mạng về tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn, và đó thực sự là cuộc cách mạng về doanh số cho doanh nghiệp của bạn - nếu như bạn hiểu điều này:
  Bạn có muốn thương hiệu của bạn được khách hàng tìm thấy?
  Bạn có thấy với một quyển sách thì thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp của bạn được khách hàng tìm thấy cùng một lúc với thời gian lâu nhất?
  Bạn có thấy nếu bạn thay đổi tư duy mua hàng của khách hàng, bạn là doanh nghiệp lãnh đạo của nền kinh tế tương lai?
  Bạn có thấy nếu tiếp thị thương hiệu của bạn, thương hiệu sản phẩm của bạn, thương hiệu doanh nghiệp của bạn qua một cuốn sách là hình thức tiếp thị đánh động tới tư duy và đó là hình thức tiếp thị cao nhất?
  Bạn có thấy một cuốn sách sẽ là công cụ vĩ đại nhất để bạn có thể tiếp thị thành công bất chấp thị trường của bạn là gì?
  Bạn có thấy một cuốn sách sẽ mang đến cho bạn một cơ hội xuất hiện trước mắt khách hàng lâu dài (và không kết thúc)
  Bạn có thấy viết một cuốn sách có thể sẽ là cơ hội tốt nhất để cách mạng tiếp thị cho doanh nghiệp của bạn? Và thực sự nó cách mạng doanh số cho doanh nghiệp của bạn?