SÁCH 17 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP KINH DOANH CỦA BẠN VỚI MỘT CUỐN SÁCH - tại sao bạn nên viết một cuốn sách

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Nếu bạn đọc quyển sách này qua 17 chương, bạn sẽ biết lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách. Và tất cả những lý do đó chính là 17 cách thức để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình hiệu quả và thành công.
  Thứ nhất: Viết một cuốn sách giúp cho bạn được khách hàng tìm thấy
  Thứ hai: Viết một cuốn sách mang lại cho bạn sự tín nhiệm
  Thứ ba: Viết một cuốn sách giúp bạn gia tăng thu nhập cho chính mình
  Thứ tư: Viết một cuốn sách giúp bạn trở thành thỏi nam châm thu hút khách hàng tiềm năng
  Thứ năm: Viết một cuốn sách giúp bạn nổi bật trước sự cạnh tranh
  Thứ sáu: Viết một cuốn sách giúp bạn “quảng cáo” và được quảng cáo miễn phí
  Thứ bảy: Viết một cuốn sách giúp bạn tạo dựng thương hiệu cá nhân và trở thành người nổi tiếng
  Thứ tám: Viết một cuốn sách giúp bạn chia sẻ thông điệp sâu sắc và mang lại cho bạn nhiều khách hàng hơn
  Thứ chín: Viết một cuốn sách giúp bạn cho đi giá trị và thu hút khách hàng tiềm năng
  Thứ mười: Viết một cuốn sách giúp bạn gia tăng thu nhập hiệu quả bằng tài sản trí tuệ
  Thứ mười một: Viết một cuốn sách giúp cho khách hàng giới thiệu thêm cho bạn khách hàng mới
  Thứ mười hai: Viết một cuốn sách giúp cho bạn tìm kiếm đối tác kinh doanh của bạn hoặc tuyển dụng trong ngành bán hàng trực tiếp
  Thứ mười ba: Viết một cuốn sách giúp bạn gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và những người có quyền ra quyết định
  Thứ mười bốn: Viết một cuốn sách giúp bạn thu thập hàng ngàn khách hàng tiềm năng miễn phí
  Thứ mười lăm: Viết một cuốn sách cho phép bạn sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất
  Thứ mười sáu: Viết một cuốn sách cho phép bạn sử dụng cuốn sách như là phương thức xây dựng thương hiệu cá nhân – thương hiệu tổ chức mạnh mẽ nhất
  Thứ mười bảy: Viết một cuốn sách giúp bạn sử dụng cuốn sách để gia tăng tốc độ của niềm tinvà sử dụng sức mạnh của người có thẩm quyền.
  Đó chính là 17 lý do tại sao bạn nên viết một cuốn sách.