Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Sức mạnh của ý chí là thói quen quan trọng nhất

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Tại sao sức mạnh của ý chí là thói quen quan trọng nhất?
  Sức mạnh của ý chí đó là khi một việc bình thường có vẻ như vượt sức của bạn, nhưng nếu ý chí của bạn quyết tâm thực hiện cho bằng được kết quả đó thì về cơ bản 99% là bạn sẽ làm được.
  Có một ai đó đã nói: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”, chính xác là như vậy. Ý chí của một người là sức mạnh lớn nhất của con người đó, sức mạnh đó vượt trên mọi sức mạnh và nó có thể khiến một người làm được những điều phi thường.
  Một số người bị bệnh và thường họ sẽ hết bệnh nhanh hơn nếu như họ “tự chữa lành”, phương pháp tự chữa lành sẽ bằng nhiều cách khác nhau nhưng đại loại bạn có niềm tin phục hồi bệnh tật nhanh hơn thì nó sẽ phục hồi bệnh tật nhanh hơn.
  Lại có trường hợp, một người không bị bệnh nhưng khi bác sĩ phán người đó bị bệnh hiếm gặp có thể chết người, thì người đó tự nhiên cảm thấy mình bị bệnh thật. Câu chuyện tưởng như phim – sức phá hủy của ý chí – lại có thực trong cuộc đời của hầu hết mọi người có thể chứng kiến.
  Bộ não là một trong những máy tính vĩ đại nhất của thế giới này có thể giải quyết được câu hỏi hóc búa nhất thế giới. Sức mạnh của ý chí được hình thành dựa trên niềm tin rằng bộ não – bộ não có ý chí sẽ giải quyết mọi chuyện trên đời – khi bộ não muốn. Ngược lại nếu bộ não – có ý chí của một người nghĩ ngược lại như nghĩ họ sẽ bị bệnh, nghĩ họ sẽ bị nghèo… thì cứ y như thể họ sẽ không hết bệnh nổi và họ cứ nghèo hoài như vậy!
  Do đó để có thể thành công bạn phải rèn luyện cho mình một ý chí mạnh mẽ. Chính ý chí mạnh mẽ sẽ dẫn đường cho cuộc đời bạn đi đến thành công – đi đến sự sáng. Ngược lại, một người nghĩ phó thác cuộc đời của họ cho hoàn cảnh và nếu vậy thì cuộc đời họ sẽ càng trở nên tồi tệ.
  Ý chí chính là người chủ thực sự của cuộc đời bạn chứ không phải thân xác. Điểm khác biệt giữa những người có ý chí và những người bình thường là những người có ý chí có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn theo cách hơi khó hiểu mà chỉ có làm thì mới có thể cảm được.
  Người có ý chí sẽ trở nên thành công dễ dàng hơn vì họ kiên trì với mục tiêu, kiên định với mục đích... Người có ý chí sẽ dẫn dắt chính mình và dẵn dắt nhiều người để có ý chí nhiều hơn – để có thể hiện thực hóa những ước mơ vĩ đại hơn.