Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - hệ thống suy nghĩ

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Ban đầu chính bạn là người tạo ra các thói quen của bạn. Con người là loài vật duy nhất kiểm soát được các thói quen. Bạn biết rằng các loài vật vô tri – vô giác bị chi phối bởi các nguyên tắc và vẫn luôn luôn như thế. Mặt trời mọc khoảng lúc 6h sáng và lặn lúc 6h tối (theo giờ Việt Nam tại Việt Nam) trải qua hàng trăm năm như thế. Vòng tuần hoàn của nước – sông – biển – bốc hơi – mây – mưa – nước ao/sông/hồ/biển… và sau đó nó lặp lại y như nó đã từng được sinh ra như vậy qua hàng ngàn năm qua và sẽ vẫn hoạt động như vậy hơn hàng ngàn năm nữa – không đổi. Những vật vô tri – vô giác đó có “thói quen” – đó chính là những nguyên tắc chi phối chúng và chúng chỉ có việc “làm theo” mà không thể thay đổi được vận mệnh của mình.

  Tới các loài thực vật cũng tương tự như vậy. Quá trình sinh trưởng của mọi loài thực vật: hạt giống – nảy mầm – thân cây – ra hoa – ra quả – hạt giống… và lặp lại cuộc đời mới – đó chính là “thói quen” về sinh sản – thói quen về cuộc đời của hầu hết mọi loại thực vật và chúng không thay đổi số phận của mình, tức là chúng không tái tạo lại thói quen của mình mà vẫn phải luôn hành động dựa trên nguyên tắc đã được hình thành mà không thể thay đổi.
  Các loài động vật thì hoạt động dựa trên “bản năng” và đó là “thói quen” của chúng. Các loài động vật cũng không thay đổi “các thói quen của chúng được” – đơn giản là chúng bị chi phối bởi “kết quả” và với việc bị chi phối bởi kết quả đó chúng sẽ phải “hành động” và việc chúng hành động là dựa trên bản năng – và khi chúng hành động dựa trên bản năng để có được kết quả (chứ không phải mục đích) thì chúng lại tiếp tục hành động dựa trên thói quen và thế giới động vật không thay đổi được điều đó, chúng không thể thay đổi thói quen của mình và do đó chúng không thể thay đổi số phận của mình.

  Con người thì hoàn toàn khác, con người được Đấng tạo hóa ban cho quyền có mục đích và hướng cuộc đời đó đạt được mục đích nếu cho rằng đó là mục đích đúng, đồng thời Đấng sáng tạo ban cho con người khả năng tái tạo – tái thiết lập lại thói quen để hướng đến việc đạt được mục đích của mình. Và đó chính là sức mạnh của thói quen. Thói quen chính là “hệ điều hành của muôn loài” mà Đấng sáng tạo cài đặt lên mỗi loài để chúng không thoát ra được quy luật là “lý do mà chúng được tạo nên” chính là ý nghĩa của cuộc đời nó.