Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Gia tăng doanh số bằng cách thấu hiểu thói quen của khách hàng

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Thấu hiểu thói quen của khách hàng sẽ giúp bạn có thể gia tăng doanh số của doanh nghiệp – đó là phương pháp ứng dụng thói quen vào doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp lên tầm cao mới.
  Có một siêu thị nọ quan sát thấy là 90% những khách hàng bước qua cổng siêu thị họ có “thói quen rẽ phải”, do đó họ thường hay trưng bày những hàng tiêu dùng như kem đánh răng, bánh và một số đồ tiêu dùng bắt mắt ngay chỗ rẽ phải sau khi khách hàng bước vào. Điều kỳ lạ là doanh số bắt đầu tăng lên 200% đối với những mặt hàng này, trước khi để hàng tiêu dùng này vào những nơi chính thống khác.

  Trên đây là một ví dụ cụ thể để bạn có thể thấy được thói quen của khách hàng có thể giúp được gì cho bạn để thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn.
  Trong nhiều trường hợp nghiên cứu về thói quen mua hàng của khách hàng, thói quen là nơi mà khách hàng thường hay đi đến hay các khu vực mà khách hàng thường hay mua sắm sẽ đảm bảo bạn vận hành đạt được doanh số nhiều hơn.
  Nghiên cứu thói quen của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn gia tăng doanh số, nhưng nếu bạn muốn kiến tạo văn hóa mới cho xã hội thì chính bạn là người thay đổi hệ giá trị xã hội bắt đầu từ thay đổi tư duy của từng người trong xã hội – dẫn đến thay đổi thói quen của từng người trong xã hội – và cuối cùng bạn có thể thay đổi văn hóa xã hội theo hướng đã được định trước. Điều này sẽ được bàn sau ở chương cuối cùng của quyển sách này, trong mục này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu cách ứng dụng thói quen (có sẵn) của khách hàng có thể giúp bạn gia tăng doanh số tốt như thế nào?
  Phương pháp ứng dụng trong kinh doanh từ việc nghiên cứu thói quen chính là bạn có thể tìm kiếm giải pháp bán được sản phẩm cho khách hàng khi nghiên cứu thói quen của họ.
  Thông thường khi nói về văn hóa thì nhiều doanh nhân chỉ nghĩ đến làm sao kiến tạo văn hóa doanh nghiệp không thôi! Thật sự cái quan trọng của doanh nghiệp không phải là nội bộ của doanh nghiệp mà cái quan trọng của doanh nghiệp là khách hàng.
  Chính vì lẽ đó khi nói về văn hóa doanh nghiệp thì chiến lược để hiện thực hóa văn hóa doanh nghiệp là doanh nghiệp đó nên tạo ra được thói quen mua hàng của khách hàng – bắt đầu từ việc thấu hiểu thói quen của khách hàng – từ đó có thể gia tăng được doanh số.
  Ban đầu doanh nghiệp tham gia vào thị trường và gia tăng doanh số bằng cách bán được sản phẩm thông qua vận hành dựa trên thói quen của khách hàng.
  Sau đó, khi đã lớn mạnh và thấu hiểu được tư tưởng – triết lý marketing thì doanh nghiệp không chỉ tạo ra kết quả về sử dụng sản phẩm cho khách hàng mà doanh nghiệp phải tạo ra được thói quen mua hàng cho khách hàng.
  Sau khi doanh nghiệp tạo ra thói quen mua hàng cho khách hàng thì doanh nghiệp có thể tạo ra được thói quen mua hàng của một nhóm người trong xã hội, đây mới chính là văn hóa doanh nghiệp thực sự – Kiến tạo văn hóa mua hàng của khách hàng dành cho doanh nghiệp.
  Tại sao doanh nhân phải kiến tạo văn hóa mua hàng cho doanh nghiệp?

  Vì doanh nhân có trách nhiệm với xã hội và lấy trách nhiệm đó làm niềm vui cho mình. Nếu như thói quen tạo nên số phận con người thì thay đổi thói quen là thay đổi số phận của con người. Nếu như văn hóa tạo nên số phận của xã hội thì thay đổi văn hóa là thay đổi số phận xã hội. Đây chính là sứ mệnh cao cả nhất của doanh nhân: Thay đổi văn hóa xã hội và thay đổi cuộc đời của xã hội!