Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - con người được vận hành qua các thói quen

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Thế giới được vận hành qua các nguyên tắc, con người được vận hành qua các thói quen và xã hội được vận hành qua các văn hóa.

  Hãy suy nghĩ về điều này: Cứ mỗi buổi sáng vào lúc khoảng 6h thì bạn nhìn lên bầu trời – mặt trời bắt đầu mọc. Và rồi vào khoảng 6h chiều (18h) thì mặt trời bắt đầu lặn – chuyển sang đêm. Hôm qua điều này đã diễn ra và ngày mai nó cũng sẽ như thế. Nếu có sai khác thì đâu đó khoảng 15 phút thôi. Chứ không có chuyện hôm qua mặt trời mọc lúc 9h sáng và buổi tối đến 9h tối thì mặt trời mới lặn. Điều này là không thể trong hầu hết trường hợp. Chuyện về mặt trời mọc khoảng 6h sáng (và xê xích như thế) và lặn vào khoảng 6h tối (và xê xích như thế) đã xảy ra hàng ngàn năm qua và nếu có thêm hàng ngàn năm nữa thêm vào lịch sử nhân loại thì trật tự sẽ vẫn xảy ra như thế – theo cách nó đã từng diễn ra (ngoại trừ trường hợp ngoại lệ không biết trước). Nhưng mà điều tôi nói nó đã từng đúng hơn 2000 năm của lịch sử. Đó được gọi là các nguyên tắc của thiên nhiên. Trong thiên nhiên không chỉ có các nguyên tắc về mặt trời mọc – mặt trời lặn như thế mà nó có đến hàng ngàn các nguyên tắc đảm bảo cho trật tự vũ trụ – trật tự của thế giới vẫn giữ nguyên như thế theo cách nó đã từng được giữ nguyên như thế.
  Các nguyên tắc của thiên nhiên này được gọi là “thói quen của thiên nhiên” – thói quen của vũ trụ, ví nó rất giống với “thói quen” của con người.
  Con người bị chi phối bởi các nguyên tắc y như thiên nhiên vậy. Ngoài các nguyên tắc bản năng – thuộc về thói quen cố định cũng có các nguyên tắc do con người tự thiết lập cho mình – cũng được gọi các thói quen – là các thói quen chủ động của con người. Và các thói quen chính là “nguyên tắc đã được hình thành” của con người.
  Tương tự như thế: Văn hóa chính là các nguyên tắc đã được hình thành của xã hội. Và điều này diễn ra theo cách tương tự như nguyên tắc của tự nhiên, thói quen của con người...
  Nói theo chiều hướng ngược lại: Văn hóa là nguyên tắc của xã hội, thói quen là nguyên tắc của con người còn “nguyên tắc” chính là nguyên tắc của tự nhiên. Nguyên tắc chính là thứ đảm bảo cho mọi thứ vẫn vận động theo cách nó đã từng vận động… Và đó chính là nguyên nhân đảm bảo cho mọi thứ trở nên “trật tự”.
  Thứ ba: Nếu như thói quen là thứ vô cùng khó bỏ của mỗi người thì văn hóa là thứ vô cùng khó bỏ của xã hội.

  Xét về các nguyên tắc của tự nhiên thì các nguyên tắc là thứ gần như bất di bất dịch của tự nhiên, vì nếu tự nhiên mà thiếu nguyên tắc nó sẽ không thể trở nên trật tự theo cách mà nó phải trở nên như thế. Nguyên tắc của tự nhiên thì gần như “không thể thay đổi” và nó chính là hệ điều hành vĩ đại điều khiển toàn bộ vũ trụ và mọi thứ ở bên trong nó. Không có nguyên tắc – không có trật tự, không có trật tự – không có thế giới như ta đang sống. Và chắc chắn một thế giới không có trật tự thì thế giới đó cũng không thể sống được.