Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Mọi kết quả đều được sinh ra từ hành động

    Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
    Rating

    Khi mọi người đều bị chi phối bởi kết quả (cả âm lẫn dương) thì mọi người cần giải quyết nó (để sinh ra điều tốt đẹp – hoặc giải quyết điều không tốt đẹp) thì lúc đó có một cách tốt nhất (và cũng là cách duy nhất) đó chính là “hành động” (hoặc một chuỗi các hành động). Nói cách khác: Mọi kết quả của con người đều phải được sinh ra từ hành động hoặc một chuỗi các hành động. Nếu có ai đó nói với bạn rằng: Bạn có được kết quả bạn mong muốn (bao gồm cả giải quyết kết quả âm) mà không thông qua hành động – thì về cơ bản đó chính là lừa đảo. Kết quả của con người mong muốn đạt được “bắt buộc phải thông qua hành động”. Không có chuyện nếu bạn muốn “có tiền” thì tự nhiên “tiền úp vào mặt” của bạn – mà bạn không cần làm gì vẫn có tiền – về nguyên tắc nó là “sai”. Nguyên tắc về kết quả được sinh ra hành động hoặc một chuỗi các hành động nó đúng với mọi người trên thế giới – không riêng một ai. Và đó là nguyên tắc thứ hai của hệ thống tư tưởng: Mọi kết quả đều được sinh ra từ hành động hoặc một chuỗi các hành động liên kết nhau. Không có kết quả nào có được mà không qua hành động. Và giờ đây bạn có thể hiểu thông qua các ví dụ đơn giản: Nếu bạn muốn giải quyết chuyện đói thì bạn phải “ăn” (ăn là một dạng hành động), nếu bạn muốn giải quyết cơn khát thì bạn phải “uống” (uống là một dạng hành động), nếu bạn muốn giải quyết cơn bệnh thì bạn phải nghỉ (hoặc uống thuốc) (“nghỉ” hay “uống thuốc” cũng đều là một dạng hành động). Có một sự khác biệt giữa trạng thái “nghỉ” – như là một dạng hành động tái tạo lại năng lượng để hành động tốt hơn, và trạng thái “không làm việc” chính là “lười biếng” – lười biếng chính là trạng thái không hành động, nó khác hoàn toàn với “nghỉ” – là một trạng thái “hành động” để phục hồi trạng thái hành động tốt hơn. Những người “làm việc liên tục” mà nghĩ mình đang bận không hề là tốt bởi những người đó rất dễ sinh ra bệnh, do đó trước nhất họ phải “nghỉ” để không sinh ra bệnh (do làm việc quá sức) hoặc họ bị bệnh để làm cho họ “nghỉ” – nếu không thì họ sẽ bị bệnh (và chết vì do làm việc quá sức)… Bạn thấy đấy “nghỉ” chính là một hành động phục hồi – nó khác với “làm biếng” là trạng thái “không hành động”. “Làm biếng” là trạng thái không hành động – nó là một trạng thái hết sức nguy hiểm. Trạng thái nguy hiểm nhất của con người không phải là trạng thái “nghỉ” – một dạng hành động kiểu phục hồi, mà trạng thái nguy hiểm của con người chính là “không làm gì” – tức là “làm biếng”. Hãy suy nghĩ về điều này và bạn sẽ thấy được cuộc sống thực tế hơn.