Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Văn hóa đọc sách là văn hóa nền của mọi văn hóa

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Khi bạn nghĩ đến bất kỳ văn hóa nào và bạn muốn tạo ra bất kỳ văn hóa nào thì văn hóa đọc sách vẫn là văn hóa nền cho mọi văn hóa được dựng nên.
  Bạn có biết tại sao hầu hết các cuộc cách mạng của các quốc gia kém tiến bộ đều thất bại hay không? Câu trả lời chính là nếu một quốc gia chưa làm cuộc cách mạng về văn hóa đọc sách thì khả năng thành công trong các cuộc cách mạng sau đó là gần như bằng không.
  Người Israel đã làm cuộc cách mạng về văn hóa đọc sách của họ hàng ngàn năm trước và trong thời đại này bạn có thể đã được nghe về cuốn sách nói về văn hóa của quốc gia của họ đó chính là “Quốc gia khởi nghiệp”. Đây không đơn thuần là tên của một cuốn sách mà nó là “tên của một cuốn sách” thể hiện văn hóa quốc gia của họ đang theo đuổi. Đó chính là văn hóa “Quốc gia khởi nghiệp”.
  Một trong những quốc gia phát triển tiếp theo phải được nói đến đó chính là Hàn Quốc. Hàn Quốc có một quyển sách tên là “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”. Lại một lần nữa, nó không đơn thuần là tên của một cuốn sách, mà nó chính là văn hóa quốc gia của họ. Văn hóa về một tinh thần cầu tiến và hành động trên tinh thần cầu tiến đó: Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

  Nền kinh tế thứ ba mà tôi muốn nói đến đó chính là Nhật Bản, Nhật Bản đã thực hiện cuộc cách mạng Minh Trị hơn 100 năm về trước đã thay đổi toàn bộ văn hóa Nhật. Đó chính là nền văn hóa về sự kỷ luật – về sự học – về tinh thần độc lập cá nhân – độc lập gia đình và dẫn đến độc lập quốc gia. Nền kinh tế – quốc gia – thể chế với tư tưởng “Khuyến học” – Tác giả là Fukuzawa Yukichi – Người được xem là “khai quốc công thần” của Nhật Bản – người được xem là người “khai sinh ra nước Nhật lần thứ hai”… Và đó lại một lần nữa không chỉ là tên của một cuốn sách – mà chính là “văn hóa của quốc gia” họ. Văn hóa “Khuyến học” – tức là khuyến khích cái sự học, sự học để một cá nhân độc lập, sự học để gia đình độc lập, sự học để quốc gia độc lập… và tất cả bắt đầu từ “khuyến học”.
  Nền kinh tế thứ tư mà tôi muốn nói đến là nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới: Nền kinh tế của Mỹ. Nói đến Mỹ là nói đến một quốc gia giàu có văn minh nhất thế giới. Và sở dĩ người Mỹ giàu có văn minh nhất thế giới như hiện nay vì quốc gia của họ có một văn hóa – đó chính là “văn hóa làm giàu”. Nền văn hóa này đã bắt đầu được hình thành hơn 100 năm về trước vào thời của Napoleon Hill với tác phẩm “Nghĩ giàu và làm giàu”. Lại một lần nữa nó không đơn thuần là tên của một cuốn sách mà nó chính “văn hóa quốc gia” được thể hiện trên tên của một cuốn sách.
  Một con người không thể giàu được nếu trước tiên người đó chưa có “thói quen” dẫn đến sự giàu có bắt đầu từ suy nghĩ (tư duy) về sự giàu có.
  Theo đúng nghĩa như vậy: Một quốc gia không thể trở nên giàu có nếu trước tiên quốc gia đó không có “văn hóa” để trở nên giàu có.
  Hãy suy nghĩ về điều đó: Một quốc gia sẽ không có bất cứ thứ gì đúng nghĩa nếu trước tiên quốc gia đó chưa có văn hóa về thứ đó. Và dù thứ đó là bất kỳ thứ gì thì văn hóa về thứ đó phải được hình thành trước khi nói đến việc tạo ra được kết quả bền vững dựa trên những nguyên tắc bền vững.
  Và để xây dựng bất kỳ văn hóa nào thì văn hóa đọc sách (để thấu hiểu tư duy nền tảng) chính là văn hóa nền của mọi văn hóa. Do đó: Nếu một quốc gia muốn thành công – giàu có và thịnh vượng thì trước tiên quốc gia đó sẽ phải xây dựng văn hóa nền của mọi văn hóa – đó chính là văn hóa đọc sách.

  Văn hóa đọc sách là văn hóa nền của mọi văn hóa.