Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Cấp độ của Nhà quản trị tạo ra “thói quen”

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Nói đến thói quen là nói đến các nguyên tắc và nói đến nguyên tắc là nói đến “quản trị”. Nhà quản trị tạo ra hiệu quả thông qua việc kiến tạo thói quen của cá nhân và tổ chức. Mô thức 7 thói quen để hiệu quả của Stephen R. Covey là một trong những mô thức quản trị hướng đến sự hiệu quả dựa trên thói quen của cá nhân và kiến tạo văn hóa tổ chức (cũng tương tự như kiến tạo thói quen cá nhân).
  Ở đây ta nói đến: Nhà quản trị là người tạo ra “thói quen” cho cá nhân và tổ chức, để từ việc tạo nên thói quen đó họ có thể duy trì và tái lặp kết quả ở mức độ cao, tạo nên sự hiệu quả rõ rệt được thấy trong tổ chức. Nhà quản trị vận động dựa trên các nguyên tắc – kiến tạo thói quen cho cá nhân và tổ chức, từ đó thay đổi hiệu quả của cá nhân và tổ chức. Nói cách khác họ là những người kiến tạo sự thay đổi bằng “thói quen”. Thói quen được duy trì trong tổ chức thuộc mỗi thành viên để đảm bảo cho tổ chức hoạt động hiệu quả. Và việc tổ chức hoạt động hiệu quả là dựa trên nguyên tắc mà Nhà quản trị là những người thấu hiểu nguyên tắc và thiết lập nên thói quen cho tổ chức mà họ quản trị. Đó chính là giá trị của Nhà quản trị: Kiến tạo tổ chức bắt đầu từ thói quen.
  Ở góc độ văn hóa thì nó không là điều đơn giản. Kiến tạo văn hóa ở đây không phải là văn hóa tổ chức như nhiều người nghĩ mà chính là “văn hóa xã hội” (có thể dẫn đến văn hóa mua hàng) của khách hàng mà tổ chức đó chính là một phần trong thực thể xã hội.
  Hầu hết mọi người hiểu văn hóa như là văn hóa doanh nghiệp – văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp. Điều này không có gì sai! Nhưng nó còn thiếu. Văn hóa đúng ở đây chính là: Kiến tạo văn hóa mua hàng cho xã hội mà doanh nghiệp là trọng tâm của những gì khách hàng “nghĩ đến”.
  Và để làm được điều này doanh nhân không đơn thuần là Nhà quản trị mà doanh nhân giờ đây chính là những Nhà tư tưởng. Họ là những người kiến tạo nên tư tưởng con người – kiến tạo nên tư tưởng doanh nghiệp và từ đó tạo nên văn hóa cho xã hội, tạo nên văn hóa mua hàng cho xã hội và tạo nên văn hóa cho tổ chức. Tất cả những điều này hòa quyện thành một chỉnh thể hoàn hảo.
  Thế nào là hòa quyện thành một chỉnh thể hoàn hảo? Đó là khi doanh nhân bắt đầu từ tư tưởng để kiến tạo nên tổ chức, họ nhìn doanh nghiệp là một tổ chức có thể thay đổi văn hóa xã hội đồng thời họ chính là tổ chức như thế: Được sinh ra để kiến tạo văn hóa xã hội.
  Nếu bạn biết văn hóa là thứ rất khó bỏ của xã hội thì bạn sẽ hiểu rằng: Khi bất cứ thứ gì đã trở thành văn hóa cho xã hội thì thứ đó cũng “rất khó bỏ”. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn tạo ra văn hóa cho xã hội với quan niệm con người có thể tạo ra bất kỳ văn hóa gì. Và bạn biết rồi đấy: Sứ mạng của doanh nhân giờ đây không chỉ là tạo ra sự thay đổi của tổ chức mà thực chất chính là tạo ra sự thay đổi cho toàn thể xã hội – mà tổ chức của họ là một phần trong số đó.
  Sứ mạng của doanh nhân chính là kiến tạo nên tổ chức khác biệt – đặc biệt và duy nhất so với mọi tổ chức trên thế giới! Và điều đó bắt đầu từ tư tưởng cá nhân – tư tưởng doanh nghiệp!
  Tư tưởng doanh nhân là thứ giúp mỗi doanh nhân nhìn lại doanh nghiệp của mình là một tổ chức có tư tưởng, là một tổ chức “hạt nhân” để kiến tạo văn hóa xã hội.
  Và như thế: Hành trình của doanh nhân chính là biến thương hiệu thành biểu tượng văn hóa, và đó chính là ý nghĩa cao cả nhất của doanh nhân, ý nghĩa cao cả nhất của thương hiệu, ý nghĩa cao cả nhất của bản thân.