Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - thay đổi tư tưởng xã hội và kiến tạo nên văn hóa mới

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Nếu bạn muốn thay đổi văn hóa xã hội và dù văn hóa bạn muốn thay đổi là gì đi chăng nữa thì sau đây là những việc phải làm:
  + Văn hóa là “thói quen” của mọi người trong xã hội. Văn hóa xã hội là thứ được hình thành từ “thói quen” của mỗi người trong xã hội đó.
  + Thói quen của mỗi người (và của mọi người) là thứ được hình thành bởi hành động lặp đi lặp lại theo quy trình 3 bước: [Cảm xúc à Hành động à Kết quả] à Thói quen.
  + Kết quả là thứ được tạo nên bởi hành động. Kết quả ß Hành động
  + Hành động là thứ được tạo nên bởi cảm xúc: Hành động ß Cảm xúc
  + Cảm xúc là thứ được tạo nên bởi suy nghĩ: Cảm xúc ß Suy nghĩ.
  + Suy nghĩ là thứ được tạo nên bởi tư duy: Suy nghĩ ß Tư duy.
  Tư duy là hệ điều hành bên trong cuối cùng của con người. Do đó ta có công thức theo chiều thuận là:
  Tư duy à Suy nghĩ à Cảm xúc à Hành động à Kết quả à Thói quen (cá nhân) à Văn hóa (xã hội).
  Và khi văn hóa đã được hình thành thì một người được đặt vào văn hóa đó sẽ phải “hành động” theo văn hóa đã được hình thành mà không cần phải suy nghĩ – tư duy. Đó chính là sức mạnh của văn hóa.
  Do đó văn hóa có tác động ngược lại đối với (tư duy – suy nghĩ – cảm xúc) hành động. Và đó chính là vòng lặp vô tận của hệ thống tư tưởng. Mặt dù hệ thống tư tưởng chỉ có 7 mắt xích nhưng nó có sự vô tận vì chúng kết nối và tác động lẫn nhau theo cách không thể nào kỳ diệu hơn.
  Cụ thể hơn là nếu bạn muốn thay đổi văn hóa và dù sự thay đổi văn hóa nào đi chăng nữa thì đằng nào bạn cũng sẽ chạm đến sự thay đổi tư duy. Sách là công cụ tốt nhất – mạnh nhất (và gần như là duy nhất) để thay đổi tư duy con người (một cách có hệ thống). Do đó nếu bạn muốn thay đổi văn hóa xã hội – thì thực chất bạn phải làm tư tưởng xã hội, làm tư tưởng xã hội tức là bạn làm công tác tuyên truyền để thay đổi tư duy của mỗi con người trong xã hội đó. Và khi bạn muốn thay đổi tư duy của mỗi người trong xã hội thì sách là công cụ tốt nhất – mạnh nhất (và gần như duy nhất) để thay đổi tư duy của con người.

  Điều này lý giải tại sao “Văn hóa đọc sách” là văn hóa nền của mọi văn hóa. Và thực tế mọi nền văn hóa tiến bộ trên thế giới đều bắt đầu từ văn hóa đọc hoặc họ đã phải làm văn hóa đọc rất “rõ ràng” và có tính chiến lược rồi thì quốc gia của họ mới trở nên văn minh.
  Tứ trụ của nền kinh tế thế giới bao gồm: Israel có cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp”, Hoa Kỳ có cuốn sách “Nghĩ giàu và làm giàu”, Hàn Quốc có cuốn sách “Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách”, Nhật Bản có cuốn sách “Khuyến học”… Đó không chỉ là tên của những cuốn sách mà đó chính là văn hóa của quốc gia của họ… Và tất cả các văn hóa đó (và sau này bạn muốn xây dựng văn hóa nào) thì trước tiên đều phải bắt đầu từ văn hóa đọc sách – là văn hóa nền của mọi nền văn hóa.

  Không có văn minh nếu thiếu khai minh. Không có khai minh nếu thiếu sách, vì sách là tướng tiên phong trong công cuộc khai minh. Sách là công cụ tốt nhất, mạnh nhất (và gần như duy nhất) để thay đổi tư tưởng xã hội và kiến tạo nên văn hóa mới cho xã hội đó.