Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Gốc rễ của thói quen

  Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
  Rating

  Thói quen là hệ điều hành “phần cứng” của con người – đây là hệ điều hành có thể thấy được của con người. Thực tế, bạn khó cưỡng lại “thói quen” khi nó đã được hình thành nhưng có một hệ điều hành mạnh mẽ hơn cả thói quen (bao gồm luôn cả thói quen) đó chính là Tư tưởng và Hệ thống tư tưởng của con người. Và thói quen là một mắt xích trong hệ thống tư tưởng con người!

  Tư tưởng là gì? Nhiều người nghĩ tư tưởng thì không thực tế vì tư tưởng chỉ là trừu tượng (tức những gì không sờ mó được), tuy nhiên tư tưởng thì không đơn giản thế! Tư tưởng (của một người) – ví dụ như Tư tưởng Kim Nhật Thành (Triều Tiên) – Tư tưởng Mao Trạch Đông (Trung Quốc) – Tư tưởng Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) – Tư tưởng Benjamin Franklin (Hoa Kỳ)… thì những Nhà tư tưởng đó hiện lên trên hình “tờ tiền” mà mỗi công dân của họ đang sử dụng. Nếu bạn nghĩ tư tưởng không thực tế thì bạn đã hoàn toàn sai lầm! Tư tưởng là hệ điều hành của quốc gia và “chính tờ tiền” bạn đang sử dụng được khai sinh từ những Nhà tư tưởng và hệ thống tư tưởng của họ. Bạn thấy đó chính là sức mạnh của tư tưởng – hệ điều hành của con người và là hệ điều hành của xã hội!
  Vậy thực tế Tư tưởng là gì? Tư tưởng là hệ thống mạnh mẽ nhất của thế giới này – nó bao trùm lên hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống và con người chính là sản phẩm của tư tưởng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tư tưởng và hệ thống Tư tưởng đã điều khiển thế giới này như thế nào?
  Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tư tưởng và cách thức mà Tư tưởng vận hành như thế nào?
  Nguyên tắc thứ nhất: Mọi người đều bị chi phối bởi kết quả!

  Mọi người đều bị chi phối bởi kết quả – tức là mọi người đều bị chi phối bởi thực tế cuộc sống tác động vào họ, và họ “bắt buộc phải vận động” vì thực tế cuộc sống đó. Ví như, bạn bị đói – và bạn “bắt buộc phải ăn”, bạn bị khát – và bạn “bắt buộc phải uống”, bạn bị bệnh – và bạn bắt buộc phải dưỡng thân (hoặc uống thuốc) để hết bệnh… đó chính là con người bị chi phối bởi “kết quả” (đây là những kết quả âm) và con người bắt buộc bị chi phối bởi các kết quả (âm) như vậy. Không những con người bị chi phối bởi kết quả âm mà con người vẫn đang bị chi phối bởi các kết quả dương. Ví như, người đi học kém thì muốn mình học trung bình – người đi học trung bình thì muốn mình học giỏi – người học giỏi thì muốn mình học giỏi hơn, người đi làm lương tháng 5tr thì mong muốn lương 10tr – người lương 10tr/tháng thì mong muốn lương 15tr/tháng – và hơn thế nữa… Người nghèo muốn trung lưu – người trung lưu muốn giàu – người giàu muốn giàu hơn nữa… Và đó chính là những ước muốn của của con người (được gọi là những kết quả) chi phối con người. Những kết quả chi phối con người đó có thể là những kết quả âm (như đói, khát, bệnh, ngu, nghèo…) hoặc những kết quả đó là những kết quả dương (như học giỏi, khôn ngoan, lương cao, giàu có…) và dù như thế nào thì mọi người đều bị chi phối bởi kết quả. Những kết quả mà con người mong muốn là vô tận và chính vì thế nó thúc đẩy con người tiến lên (dưới các ước muốn dương) hoặc con người bắt buộc phải tiến lên (khi họ chi phối bởi bắt buộc giải quyết vấn đề khi hậu quả đến)… Và nó vẫn luôn luôn đúng với tất cả mọi người trên thế giới. Nguyên tắc về con người bị chi phối bởi kết quả là đúng với người Châu Á – đúng với người Châu Phi – đúng với người Châu Âu – đúng với người Châu Mỹ – và đúng cả với người Châu Nam Cực (nếu ở đó có người). Và trong bất kỳ thời gian nào (dưới lát cắt của thời gian) thì nguyên tắc này vẫn đúng: Mọi người đều bị chi phối bởi “kết quả”. Và có một thực tế quan trọng là: Mọi kết quả có được đều phải bắt đầu từ “hành động” và/hoặc một chuỗi các hành động liên kết với nhau. Điều này dẫn đến nguyên tắc thứ hai của hệ thống tư tưởng.