Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Hệ thống Cảm xúc

    Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
    Rating

    Nguyên tắc này nói đến “thói quen” và sức mạnh của thói quen tác động lên đời sống của mỗi người. Thói quen được hình thành dựa trên nguyên tắc của ba giai đoạn: Cảm xúc à Hành động à Kết quả (Phần thưởng) và sau đó “hành động” được lặp đi lặp lại qua thời gian đủ dài sẽ hình thành nên thói quen. Và khi hành động trở nên thói quen thì hành động đó thường không bị kiểm soát bởi tư duy – suy nghĩ nữa, khi cảm xúc hiện lên thì tự hành động sẽ “hành động” – thậm chí bất cần kết quả có như mong muốn hay không? Đó chính là sức mạnh của thói quen: Đưa kết quả trở thành tự nhiên khi con người hành động và vẫn luôn hành động như vậy bất chấp cảm xúc nhất thời có như thế nào. Những Nhà chuyên môn, những chuyên gia, đặc biệt là những người đạt đến cấp độ quản trị đều là những người bắt cuộc đời của mình hành động dựa trên “thói quen” chứ không đơn thuần là dựa trên cảm xúc nữa. Thói quen có một sức mạnh bởi vì nó là thứ rất khó thay đổi – kể cả thói quen tốt lẫn thói quen xấu đều rất khó thay đổi. Ở cấp độ tư duy và suy nghĩ là cấp độ phải chú ý và chọn lọc “tư duy tốt” và “suy nghĩ tốt” – đó mới là khôn ngoan – điều này thì không dễ dàng gì nhưng đó là “bắt buộc” phải gieo vào tư duy – suy nghĩ những hạt giống tốt thì chúng mới mọc lên những kết quả tốt. Ở mức độ cảm xúc – hành động thì trạng thái “không cảm xúc” và trạng thái “không hành động” mới là trạng thái nguy hiểm nhất, còn cảm xúc tiêu cực và cả hành động dẫn đến kết quả thất bại vẫn là “đáng quý” chứ không như nhiều người lầm tưởng là chỉ nên có cảm xúc tích cực không thôi và chỉ nên hành động để dẫn đến thành công không thôi thì đó là điều “phi thực tế”… Ở tầng kết quả thì ta hướng đến kết quả tốt – và chấp nhận những kết quả không tốt bắt buộc diễn ra trong cuộc sống của bạn… Nhưng đến tầng thói quen thì không đơn giản thế – tầng thói quen là chỉ nên được hình thành “thói quen tốt” chứ không nên để tồn tại thói quen xấu. Chính thói quen xấu sẽ tạo nên cuộc đời xấu theo hướng bắt buộc đi đến như thế! Cho nên bạn phải chú ý các thói quen của mình – không ai định nghĩa cho bạn thói quen nào xấu hay thói quen nào là tốt mà chỉ bạn mới tự định nghĩa ra được cho mình thói quen nào là tốt – thói quen nào xấu… Các thói quen dựa trên các nguyên tắc đúng đắn và giúp bạn đạt được các mục tiêu trong đời thì được gọi là các thói quen tốt, ngược lại các thói quen không dựa trên các nguyên tắc đúng đắn và không giúp bạn đạt được kết quả trong đời thì đó là các thói quen xấu. Không ai định nghĩa dùm cho bạn thói quen nào là tốt – thói quen nào là xấu, chỉ bạn mới tự định nghĩa “các thói quen tốt” cho cuộc đời mình dựa trên các nguyên tắc đúng đắn mà bạn đã học được từ hệ thống suy nghĩ – tư duy của bạn.
    Nói tóm lại ở tầng thói quen thì bạn nên hướng cuộc đời của mình đến với các thói quen tốt và vẫn nên làm điều đó trong suốt cuộc đời mình, đừng để các thói quen xấu tồn tại ảnh hưởng đến cuộc đời bạn.