Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Thay đổi thói quen bắt đầu từ quản trị

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating

  Làm thế nào bạn có thể thay đổi thói quen của người khác? Câu trả lời đó chính là bắt đầu từ nguyên tắc và tư duy về quản trị.
  Làm thế nào để thay đổi văn hóa của xã hội? Câu trả lời chính là bắt đầu từ tư tưởng và hệ thống tư tưởng.
  Nếu bạn muốn thay đổi thói quen để cuộc đời mình trở nên tốt hơn, bạn chính thức bước vào thế giới của những người nhìn nhận thế giới dựa trên nguyên tắc – là thứ tạo nên hiệu quả (kết quả tốt) chứ không đơn thuần nhìn thế giới dưới góc độ kết quả không thôi!
  Nếu như bạn muốn thay đổi văn hóa xã hội để xã hội trở nên tốt hơn – bạn chính thức bước vào thế giới của những người nhìn nhận thế giới dựa trên tư tưởng – là thứ đảm bảo cho văn hóa xã hội được hình thành. Tư tưởng là thứ cực kỳ quan trọng mà con người chính là sản phẩm của tư tưởng của chính họ – và của những người khác mang đến cho họ.
  Để một người thành công bạn cần phải bắt đầu từ thói quen của con người đó và giúp họ hình thành nên các thói quen (tốt) và từ các thói quen tốt đó sẽ dẫn dắt cuộc đời họ.
  Để bạn có thể thay đổi xã hội bạn cần phải thay đổi văn hóa của xã hội đó. Bạn không thể “loại bỏ” văn hóa đã được hình thành của xã hội, mà bạn chỉ có thể “thay đổi văn hóa cũ” thành văn hóa mới tốt hơn mà thôi! Vì bản chất của văn hóa chỉ có thể bị thay thế dần dần chứ không bao giờ mất đi (khi văn hóa đã hình thành).

  Nhiệm vụ thay đổi xã hội để xã hội trở nên tốt hơn giờ đây được trao lại cho doanh nhân – những người với tư tưởng của mình sẽ kiến tạo nên văn hóa xã hội – từ đó tạo nên văn hóa mua hàng – vốn dĩ là ước muốn hầu hết của mọi doanh nhân.
  Và nếu doanh nghiệp của bạn trong tương lai không cấu trúc theo hướng đó thì nó có thể sẽ bị bỏ lại sau lưng sau hầu hết hết các doanh nghiệp đi theo con đường của tư tưởng – từ đó kiến tạo nên văn hóa xã hội.
  Để bạn có thể kiến tạo nên văn hóa xã hội bắt đầu từ tư tưởng thì một quyển sách được xuất bản – bắt đầu từ tư tưởng của bạn là công cụ tốt nhất – mạnh nhất (và gần như duy nhất) để có thể chia sẻ tư tưởng của bạn – tư tưởng doanh nghiệp của bạn đến với xã hội – đến với khách hàng.

  Cuối cùng: Thay đổi thói quen bắt đầu từ quản trị, thay đổi văn hóa bắt đầu từ tư tưởng.