Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Cảm xúc của con người được sinh ra từ suy nghĩ của họ.

    Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
    Rating

    Nếu như cảm xúc là sức mạnh của tấm lòng của con người (con tim) thì suy nghĩ là sức mạnh của ý chí của con người (bộ não). Hành động của con người bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng cảm xúc của con người lại bị chi phối ở tầng sâu bên trong của con người hơn nữa đó chính là “suy nghĩ”. Suy nghĩ là hệ điều hành bên trong sâu hơn tầng cảm xúc của con người điều khiển con người đó, nếu như cảm xúc làm cho người ta hành động “tức thời” thì suy nghĩ là nguyên nhân để người ta hành động mang tính chiến lược dài hạn – vì cảm xúc của con người được sinh ra từ suy nghĩ. Cảm xúc đến từ con tim còn suy nghĩ đến từ bộ não. Hệ điều hành thực sự của con người chính là “suy nghĩ” còn hệ điều hành tức thời của con người chính là “con tim”. Tức là về cơ bản “cảm xúc của con người bắt đầu từ suy nghĩ của họ” – và suy nghĩ chính là nguyên nhân của cảm xúc. Một ví dụ chân thực về cảm xúc của con người được sinh ra từ suy nghĩ của họ đó chính là: Tại sao 2 người khác nhau nhìn vào cùng một sự vật lại có cảm xúc khác nhau? Chẳng hạn một người nhìn vào hoa hồng sẽ có cảm xúc hứng thú (vì thấy nó đẹp) còn người khác nhìn vào hoa hồng thì không hứng thú (vì thấy nó có gai). Tại sao cùng một sự vật (sự việc) hai người khác nhau lại có cảm xúc khác nhau? Câu trả lời là họ có hệ thống suy nghĩ khác nhau. Hệ thống suy nghĩ là nguyên nhân của cảm xúc đối với từng trường hợp cụ thể của họ. Hệ thống suy nghĩ điều khiển hệ thống cảm xúc của con người. Tại sao cùng trường hợp va chạm xe trên đường lại xảy ra 2 loại cảm xúc với 2 loại hành động dẫn đến 2 loại kết quả khác nhau. Trường hợp va chạm xe nhau – thì hai người nóng nảy – gây gổ – ẩu đả – dẫn đến xô xát thậm chí là giết chết lẫn nhau. Ngược lại cũng có trường hợp va chạm xe nhau trên đường nhưng họ rất văn minh – họ xin lỗi nhau – họ chào nhau và rất lịch sự cả hai cùng nhau đi tiếp con đường của họ. Tại sao cùng một sự vật (sự việc – hiện tượng) mà lại dẫn đến 2 loại cảm xúc khác nhau – 2 loại hành động khác nhau – 2 loại kết quả khác nhau? Câu trả lời chính là “hệ thống suy nghĩ” của những đối tượng va chạm là khác nhau. Những người có cảm xúc gây gổ – nóng nảy – dẫn đến hành động đánh đập hoặc thậm chí gây án tử vong vì “hệ thống suy nghĩ của họ” là xem người kia cố tính gây vấp phạm với họ – hệ thống suy nghĩ của họ xem người va chạm với họ là “kẻ thù” là đối tượng cần phải triệt tiêu và nguyên nhân gây ra sự khốn khổ khốn nạn của cuộc đời họ. Và với “hệ thống suy nghĩ” đó – họ có cảm xúc nóng nảy – dẫn đến hành động gây gổ – đánh đập và xảy ra kết quả không mong muốn cho cả đôi bên. Ngược lại cũng cùng một hiện tượng xảy ra như vậy – mà có những người rất văn minh – lịch sự – xin lỗi – chào nhau và chạy tiếp con đường của mỗi người là bởi vì hệ thống suy nghĩ của họ khác nhau, “hệ thống suy nghĩ” của những người đó là nghĩ về đối tượng kia “vô tình” (chứ không phải cố ý) va chạm với họ – đối tượng kia không hề là kẻ thù – đối tượng kia là ngẫu nhiên gây ra sự cố – và họ cũng không mong muốn điều đó xảy ra với họ (và cả với mình)… Chính “hệ thống suy nghĩ” đó dẫn đến hành động lịch sự – chào nhau – xin lỗi và họ đi tiếp mà không xem chuyện đang xảy ra to tát để nỗi phải “kết liễu cuộc đời” đối phương. Bạn thấy đấy: Chính hệ thống suy nghĩ của con người dẫn đường cho hệ thống cảm xúc của con người đó trong nhiều trường hợp cụ thể và hầu hết mọi trường hợp cụ thể của con người.