Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - thói quen là thứ tạo nên số phận của con người.

  Author: Lê Xuân Thắng Genre:
  Rating


  Thói quen là thứ tạo nên tính cách và tính cách của con người tạo nên số phận của con người đó. Do đó thói quen là thứ tạo nên số phận của con người.
  Thói quen của một người thì gọi là thói quen, còn thói quen của cả xã hội thì gọi là “văn hóa” của xã hội đó. Nếu thói quen của một người quyết định “số phận” của con người thì “văn hóa” của một xã hội quyết định “số phận của xã hội”. Đó chính là ý nghĩa đặc biệt quan trọng của văn hóa – thói quen của xã hội.
  Thói quen là hệ điều hành điều khiển con người thì “văn hóa” là hệ điều hành điều khiển xã hội. Muốn thay đổi con người thì bắt đầu từ thay đổi thói quen – muốn thay đổi xã hội bắt đầu từ văn hóa, nhưng điều này thì không dễ dàng thực hiện. Tại sao vậy? Bạn biết thói quen là thứ rất khó bỏ của một người thì “văn hóa” là thứ rất khó bỏ của một xã hội. Văn hóa thì không phân biệt đúng – sai, tốt – xấu… nhưng nếu văn hóa hủy hoại xã hội đó thì đó là văn hóa xấu – theo cách mà thói quen cũng không tự định nghĩa là tốt hay xấu thì văn hóa cũng thế! Tuy nhiên, hệ quả của văn hóa là thứ có thể thấy được: Nếu văn hóa là hủy hoại chính xã hội đó là thứ văn hóa xấu – cần phải được thay đổi, nếu văn hóa xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thì đó là văn hóa tốt.
  Một doanh nhân trong tương lai không đơn giản là những người tìm kiếm lợi nhuận thông thường nữa mà họ chính là những người tham gia vào kinh doanh và thay đổi xã hội họ đang sống bằng cách đưa tư tưởng vào doanh nghiệp và từ tư tưởng đó kiến tạo nên văn hóa mới để thay đổi xã hội đó. Đó chính là giá trị và vị trí đặc biệt của doanh nhân trong tương lai – thay đổi xã hội bắt đầu từ thấu hiểu văn hóa – đưa tư tưởng doanh nghiệp vào xã hội và sau đó đưa văn hóa mới vào xã hội và sau đó thay đổi luôn xã hội đó.
  Sứ mệnh đặc biệt của doanh nhân trong tương lai là hành trình biến thương hiệu doanh nghiệp thành biểu tượng văn hóa.
  Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời, Thay đổi văn hóa – Thay đổi xã hội.