Sách thay đổi thói quen thay đổi cuộc đời - Tư duy chính là hệ điều hành thực sự của con người!

    Author: Lê Xuân Thắng Genre: »
    Rating

    Mối quan hệ của tư duy tạo ra suy nghĩ là mối quan hệ cơ hữu trong đó “tư duy” là thế giới quan của con người về thế giới mà họ đang sống, “tư duy” chính là hệ điều hành cuối cùng của con người, nó chính là “hình ảnh thế giới quan của người đó” về thế giới mà người đó là một phần ở trong đó! Tư duy chính là nền tảng của con người – là hệ điều hành của con người – là thứ cuối cùng của con người điều khiển mọi hoạt động của con người đó. Bạn hình dung Tư duy giống như là “hạt giống bạn gieo trồng”, nếu bạn muốn nó lên quả táo thì bạn phải trồng “hạt táo”, nếu bạn muốn nó lên quả nho thì bạn phải trồng “hạt nho”… và nếu bạn muốn lên cây gì – quả gì thì bạn sẽ phải trồng “hạt đó”. Bạn không thể muốn lên quả nho mà lại trồng “hạt táo” hoặc ngược lại bạn muốn “quả táo” mà lại trồng “hạt nho”. Đó chính là nguyên lý tư duy và hệ thống tư duy là nguyên nhân sinh ra kết quả của bạn. Theo nghĩa đó nếu bạn muốn “quả tốt” thì bạn gieo “hạt tốt”, ngược lại nếu bạn muốn quả tốt nhưng lại gieo “hạt xấu” thì không thể được, “hạt xấu” sẽ lên “quả xấu” và “hạt tốt” sẽ ra “quả tốt” và luôn luôn như vậy! Bạn không thể thay đổi nguyên tắc tự nhiên đó, theo nghĩa như thế bạn cũng không thể thay đổi nguyên tắc về tư tưởng con người trong đó “tư duy chính hạt mầm” còn những gì bạn mong muốn chính là “hoa quả”. Tư duy là “nhân” còn kết quả bạn mong muốn là “quả”. Ở một góc cạnh khác, tư duy chính là “hệ điều hành” của máy tính còn bạn chính là cái máy tính, nếu bạn muốn dùng phần mềm Microsoft Office (chẳng hạn như: Microsoft Word, Excel, Powerpoint…) thì bạn không thể cài hệ điều hành DOS trên máy tính – mà các phần mềm đó chạy được. Cách tốt nhất để dùng phần mềm Microsoft Office (như Microsoft Word 95 – 97 – 2000 – 2010…) là cài hệ điều hành Windows (Như Windows 95 – 97 – 2000 – 2010…). Điều này đúng với con người – hệ thống tư duy con người và phương thức để con người đạt được kết quả mà minh mong muốn. Một trong những ví dụ đơn giản về “lỗi tư duy” mà sinh ra “lỗi kết quả” đó là ví dụ về in ấn, do tôi làm trong lĩnh vực xuất bản sách cho nên điều này rất dễ thấy nhất, một ví dụ kinh điển có thể được liệt kê qua đây cho ta thấy được sức mạnh của tư duy và khi tư duy đã “lỗi” rồi thì có thay đổi kết quả cỡ nào thì cũng “bó tay”. Khi một người đánh văn bản trên phần mềm Word mà bị lỗi văn bản trên đó, sau đó “in ra”. Một phương thức “chữa lỗi” có thể làm là “sửa lỗi chính tả” trên văn bản Word đã in ra đó. Giả sử như ta sửa hết lỗi chính tả trên văn bản “cứng” rồi sau đó in ra thì văn bản in ra có lỗi không? Câu trả lời là có! Hiển nhiên trên thực tế không ai sửa lỗi kiểu đó vì tất nhiên khi in ra “lỗi văn bản vẫn còn đó”, và cuối cùng thì “văn bản lỗi” vẫn hoàn nguyên văn bản lỗi – văn bản tiếp tục được in ra và văn bản vẫn còn “mang lỗi” – dù cho người ta có sửa lỗi trên văn bản cứng toàn diện như thế nào thì văn bản in ra vẫn cứ sai lỗi. Vậy mà trên thực tế người ta lại sửa lỗi theo kiểu đó.