NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

  Author: Sách Hoàng Gia Genre: »
  Rating

  “NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH” – VÀ CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

  “NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH” – VÀ CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
  “NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”

  Hoàng Gia chia sẻ, “Mục đích của cuộc sống là SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Và mục đích của con người là trở thành NGƯỜI SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH”. Và một cuộc hành trình mở ra cho mỗi người để có thể trở nên SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – và trở thành NGƯỜI SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH, đó chính là hiện thực hóa mục tiêu của bạn trên đời sống của mình.

  Nếu như mục đích của con người chính là “LÀM NGƯỜI” thì mục tiêu của cuộc sống chính là “LÀM GIÀU” – là sáng tạo ra giá trị thặng dư – sáng tạo ra tài sản – và phân phối giá trị thặng dư đến cho những người khác. Và đó cũng là lý do do tại sao KHOA HỌC CON NGƯỜI – giải quyết vấn đề LÀM NGƯỜI được xem là khoa học chân chính đầu tiên mà bất kỳ người nào cũng cần phải học, và KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG – được xem là kkhoa học thực tế đầu tiên để con người có thể hiện thực hóa mọi mục tiêu trên đời sống thực tế của mình.

  Có thể nói, KHOA HỌC THỊNH VƯỢNG được xem là nền tảng của mọi mô hình kinh doanh thì KHOA HỌC CON NGƯỜI được xem là nền tảng cho mọi giải pháp giải quyết vấn đề cho con người. Và đó là lý do tại sao hai môn khoa học này trở thành hai môn khoa học đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ người nào cũng cần phải học – thực hành – sáng tạo và cuối cùng là sáng tạo nên con người mới trên đời sống của mình.

  Quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – chính là quyển sách được ra đời trọng trạng thái VIẾT – TỈNH – THỨC như Tác giả đã từng chia sẻ để giúp cho mỗi người hiện thực hóa được mục tiêu của họ - dù đó là mục tiêu nào.

  Dù bạn là ai – hay ở vị trí nào, thì để hiện thực hóa mục tiêu của mình – bạn cũng đều cần phải bán hàng. Bởi vì bán hàng là nguyên tắc trao đổi để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua việc giúp người khác đạt được mục tiêu của người khác. Nói cách khác, dù mục tiêu của bạn là gì thì giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đó chính là BÁN HÀNG – và đó là lý do tại sao quyển sách này trở thành quyển sách quan trọng số một để bạn hiện thực hóa mục tiêu của mình.

  Nếu bạn là Nhà chuyên môn – Bạn cần bán hàng để có thể trao đổi chuyên môn của mình với những người cần công việc của bạn.

  Nếu bạn là Nhà khởi nghiệp – Bạn cần bán sản phẩm.

  Nếu bạn là Nhà kinh doanh – Bạn cần bán sản phẩm và bán mô hình kinh doanh của mình.

  Nếu bạn là Doanh nhân – Bạn cần bán sản phẩm, bán mô hình kinh doanh và bán doanh nghiệp của mình.

  Nếu bạn là Nhà đầu tư – Bạn cần bán giải pháp giải quyết vấn đề cho người khác thông qua tài chính – vốn hóa và sức mạnh của vốn hóa.

  Và dù bạn là ai hay ở bất kỳ ở vị trí nào – bạn luôn là người bán hàng – và vẫn luôn là như thế.

  Và câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để bán hàng theo đúng mục đích?

  Đó chính là những gì được chia sẻ trong quyển sách này.

  Hoàng Gia chia sẻ “Mục đích của bán hàng là BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Mục đích của người bán hàng là trở thành NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.” Và trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH sẽ chia sẻ cho bạn những nguyên lý trọng tâm trên con đường hiện thực hóa mục tiêu bán hàng và thực hiện công việc bán hàng theo đúng mục đích.

  Bán hàng theo đúng mục đích chính là “hòa hợp giữa mục đích bên trong và mục đích bên ngoài của người bán hàng”. Mục đích bên ngoài của người bán hàng là hòa hợp giữa mục đích bên ngoài của người bán hàng với mục đích bên ngoài của khách hàng.

  Nói cách khác, mục đích bên ngoài của người bán hàng chính là giúp cho khách hàng đạt được mục đích của khách hàng. Và điều đó có nghĩa là: Tư duy của người bán hàng cần dịch chuyển từ “vì mình” trở thành “VÌ KHÁCH HÀNG” và đó chính là trọng tâm của những nguyên tắc được chia sẻ trong quyển sách này.

  Tư duy của NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH – bắt đầu từ góc nhìn của khách hàng – và từ đó giúp cho khách hàng đạt được mục đích của họ trước – thay vì đạt được mục đích mình trước. Và nếu như người bán hàng có thể giúp khách hàng đạt được mục đích của khách hàng trước – thì người bán hàng luôn có thể đạt được mục đích của mình. Đó chính là nguyên tắc nền tảng cho những gì được chia sẻ trong quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

  Bất cứ khi nào bạn mong muốn cải thiện kỹ năng bán hàng – hãy đọc quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

  Bất cứ khi nào bạn mong muốn xây dựng sự nghiệp bán hàng – hãy đọc quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

  Bất cứ khi nào bạn mong muốn xây dựng đội nhóm bán hàng thành công – hãy đọc quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

  Chào mừng bạn đến với thế giới những con ngưới mới – những người bán hàng theo đúng mục đích.

  Chào mừng bạn đến với thế giới những con người mới – những người sống theo đúng mục đích.

  Chào mừng bạn đến với thế giới những con người mới – những nhà khởi nghiệp – kinh doanh theo đúng mục đích.

  Và bạn có thể bắt đầu những điều đó ngay bây giờ - khi đọc quyển sách NGƯỜI BÁN HÀNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH.

  Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHOR | ROYAL ADVISOR